Achievers Of Dewan

 

JEE Advanced 2020

S.NO STUDENT'S NAME RANK
1 AMAN SINGH 2169
2 PARIT KANSAL 3204
3 LOVINK SINGHAL 3368
4 ABHAY PANWAR 4200
5 SPARSH DABRA 5600
6 MANAV SHARMA 7102
7 HUZAIFA ISMILE 7546
8 CHIRAG GARG 10500
9 ADITYA SHARMA 10600
10 ANVESHA AGARWAL 21795

CLAT-2020

11    PALAK GAUTUM 1643